Our dogs | Female Groenendael
DKUCH KORAD NORDV-03 Onatop Milli "Milli"
Owner: Kennel Thinice
Breeder: Kennel Onatop, Sweden
Born: 2000-09-22
Titles: DKUCH KORAD NORDV-03
Health: Hips: A
Elbows: 0/0
Eyes: Clear
Complete scissor bite
Height/Length: 57/58
Mentally: KORAD 125 p
MH
Show: DK CHAMPION
BIS-Working Cl. AfBV/GDH '04
BIG 4
BOB Sweden & Denmark
BOS Denmark
S-Cacib
Best Groen.bitch in Danish spec.'02
3X Danish CAC
Danish Cacib
NORDV '03
Workingtrial: Lower Cl. Track. Approved
Litters: Y-Litter, A-Litter
Other:  
 
Photos
 
Pedigree
SUCH TJH
Rödådaelen's Ippo
FINBCH FINUCH SUCH
Midnattens Jackpot
Dasko Des Pistes Noires
Midnattens Fine Princess
Vaquita's Altesse CH&VDHCH DE&VDHCH INTUCH SCHHIII WW-85
Falk Vom Nauenhof
Majka Van't Belgisch Schoon
LPI TJH
Emmabourne Twice As Nice
BECH LUCH WW-95
Queyrac Des Terres Bergéres
BECH INTUCH LUCH WW-91
Krack De Marcolina
BECH FRCH LUCH
Oshiwa Des Terres Bergéres
SV-94
Emmabourne Looks Like Magic
NUCH
Emmabourne Free Spirit
INTUCH NUCH SUCH
Emmabourne Pure Magic
 
Competition
SHOW
Date Arranger & Place Judge Class & Result
2004-04-17 GÄVLE SBK SKALIN BO CK CAC BEST BITCH:2 WCL 1:1
 
2003-12-20 UPPSALA SBK MCLAREN AMANDA CK WCL 1:2
2003-12-13 HUND2003 SKK/CS SUNDE MARIT CK CAC BEST BITCH:1 BOS CACIB WCL 1:1
2003-06-15 AVESTA SKK/DKK NORGREN FREDRIK 1:A CH.CC. CK BEST BITCH:1 BOB
2003-02-08 FREDERICIA (DENMARK) DKK JEAN M. LANNING OCL 1:1 CK BEST BITCH CAC CACIB BOS
 
2002-11-16 NJURUNDA SBK EDH KENNETH OCL:1 CAC CL:1 CK BEST BITCH:1 BOB
2002-06.30 STENSVED (DENMARK) SBH (SPECIALITY) TEN CATE MARION YCL 1:2 CK BEST BITCH:4
2002-06-29 STENSVED (DENMARK) SBH (SPECIALITY) DESSHANS ERIC YCL 1:1 CK BEST BITCH CAC BOS
2002-06-16 AVESTA SKK/DKK DESCHUYMERE NORMAN OCL:1 CAC CL:1 CK BEST BITCH:1 BOB CACIB
2002-06-08 KNIVSTA SBK/AFBV DESSCHANS ERIC OCL:1 CAC CL.:4 CK
2002-05-04 VISSENBJERG (DENMARK) DKK HANNE LAINE JENSEN YCL. 1:1 CK, BEST BITCH CAC CACIB BOB
2002-02-17 FREDERICIA (DENMARK) DKK RODI HÜBENTAL YCL 1:1
 
2001-11-25 HAMAR (NORWAY) NKK ANDERSSON JESPER JCL. 1:2 CK,CAC. CL:4
 
 
Workingtrial & obedience
Date Arranger & Place Class Points Placing Result
2003-09-06 AVESTA SBK LOWER CL. TRACKING 361,5   APPROVED
2003-08-23 FALUN SBK LOWER CL. TRACKING -   NOT APPROVED
2003-07-05 HEBY SBK BEGINNER CL. TRACKING     MOVED UP
 
2002-09-29 FAGERSTA SBK BEGINNER CL. TRACKING 184,5   APPROVED
 
 
MH | Mental description - in Swedish
Datum: 2001-10-07 Arrangör: FAGERSTA BRUKSHUNDKLUBB Mentalbeskrivare: KNUTSSON LENNART
  1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när fö tar kontakt. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot testl. Kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.
Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med fö. Accepterar.  Är neutral. Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende. Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testl.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a. JAKT
Förföljande
Startar ej.
Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
(1+2)
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram.
(1)
Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
(2)
Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt.höjningar. Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST. LEK
Intresse
Engageras ej av fig. Ointresserad. Kontroll. Avbrott kan förekomma. Intresserad, följer fig. utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del. Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till fig. Ointresserad. Går fram när fig. pratar eller bollar med förem. Går fram när fig, ger sig tillkänna. Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning. Går fram direkt till fig. utan hjälp.
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbe-
teenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när fö. lägger ner overallen. Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Går fram til overallen när fö står bredvid. Går fram till overallen när fö gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.
Liten båge, el liten tempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass. Båge eller tempo-
växl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle. Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när fö sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när fö står bredvid. Går fram till skramlet när fö gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.
Liten båge, el liten tempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan gångerna. Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp/luktar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/leker mot skramlet. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Uppehåller sig i huvudsak fram-
för eller bredvid fö. Någon avståndsreglering
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när fö tagit av figs klädnad. Går fram när fö talar med fig/lockar på hunden. Går fram till spöket när fö står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva vägen. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt-
försök.
Accepterar kontakt - helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när fig bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontakt-
beteende mot fig. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b LEK2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på förem. Griper försiktigt eller nyper i föremål. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser/avstår skotten.
 
mentaltest | Mental test - in Swedish
Testdatum: 2003-09-20 Arrangör: FAGERSTA BK Domare 1: STRANDBERG SIVERT Domare 2: HALVARSSON SUNE
Mentala egenskaper Bedömning Värdetal Poäng
I. Tillgänglighet | koeff: 15 Tillgänglig, öppen
+3 45
II. Kamplust, jakt | koeff: 8 Måttlig
+2 16
III. Kamplust, social | koeff: 6 Liten
+1 6
IV. Temperament | koeff: 10 Mindre livlig
+2 20
V. Skärpa | koeff: 5 Liten utan kvarstående aggressivitet
+1 5
VI. Försvarslust | koeff: 5 Obetydlig
-2 -10
VII. Nervkonstitution | koeff: 35 Nervösa tendenser
+1 35
VIII. Hårdhet | koeff: 8 Något vek
+2 16
IX. Dådkraft | koeff: 8 Liten
-1 -8
X. Skottfasthet Skottfast +  
Summa: 125
 
| Back |