Our dogs | Female Malinois
INTUCH KORAD NORDUCH NUCH TJH WORKAHOLIC MERMAID "Merry"
Owner: Kennel Thinice
Breeder: Kennel Workaholic, Finland
Born: 1998-05-26
Titles: INTUCH KORAD NORDUCH NUCH TJH
Health: Hips:Free
Elbows:0/0
Complete scissor bite
Eyes Clear: 99-11-05 & 02-05-02
Height/Length: 58/58
Mentally: Korad 118 p. MH (Mental Test, Mental Description)
Show: International Champion
Nordic Champion
Swedish Champion
Danish Champion
Finnish Champion
Norwegian Champion
BOB Sweden, Denmark och Finland
Swedish, Finnish, Danish CACIB
BIS Progeny puppy SBU 2002
Workingtrial: Military Dog
Approved Higher Class Tracking
1'st price Obedience Class I
Litters: V-Litter, W-Litter
Other: Import from Finland in 1999
 
Photos
 
Pedigree
FINUCH SUCH
Taikatalven Ablaze
Iago Du Haut Bayle FRCH
Ruben De La Belle Heaumiere
ESCH FRCH INTUCH
Esys Du Mas Des Lavandes
DKUCH FINUCH INTUCH NORDV-95 SUCH
Lökkegården's Inferno
DKUCH KBHV-93
F'belker De La Terre Aimee
DKUCH
Aster De La Terre Aimee
FINUCH INTUCH LTCH NUCH SUCH
Gicelle
Rambo-Meta Vd Oudenakker Finn Dracka Vd Oudenakker
Meta Des Ardents Fauves
FINV-92
Xilly's Gasoline Girl
Oud-Sabbinge Jock V Arak
NORDV-84
Oud-Sabbinge Elfie V Xramy
 
Competition
SHOW
Date Arranger & Place Judge Class & Result
2001-12-15 HUND2001 INT SKK/CS FOSSUM TORE CH CC:2
2001-11-25 HAMAR (NORWAY) NKK JUNEHALL PETRA OCL 1:1 2'ND BEST BITCH CAC R-CACIB
2001-04-28 VÄSTERÅS INT SKK/WKK SVARSTAD PER WCL 1:1 CK BEST BITCH BOB CACIB
2001-04-15 SOLLENTUNA INT SKK/STOKK THORD BYSTRÖM WCL 1:1 CK BEST BITCH BOB CACIB
 
2000-10-14 KUNGSBACKA NAT SBK FREDRIK NORGREN WCL 1:1 CK BEST BITCH CAC BOS
2000-09-17 MARIEHAMN (FINLAND) FKK NORGREN FREDRIK WCL 1:1 CK BEST BITCH CAC CACIB BOB
2000-06-17 HELSINKI (FINLAND) SBHK;Y SPECIALITY WILLEMINE VAN DEIJL OCL:2
2000-03-20 FREDRICIA (DENMARK) DKK JOHANSSON KARL-ERIK YCL 1:1 CK BEST BITCH CAC CACIB BOB
 
1999-12-11 STOCKHOLM INT SKK ONSTENK-SCHENK ILONA YCL:3
1999-09-19 LJUSDAL NAT SBK NORGREN FREDRIK YCL 1:1 HP CAC CL:1 CAC CK/HP WCL: 1 HP BOB
1999-08-15 VÄNNÄS NAT SKK/VBKK BROOYMAN-SCHALLENBER JCL 1:1 HP CAC CL:1 CAC CK/HP WCL:1 HP BEST BITCH BOB
1999-08-14 VÄNNÄS INT SKK/VBKK PERSSON MOA JCL:2 WCL:1 HP
       
 
 
Workingtrial & obedience
Date Arranger & Place Class Points Place Result
2001-09-08 FAGERSTA SBK OBEDIENCE CL. I 146 - 2'ND PRICE
2001-08-04 FAGERSTA BK HIGHER CL. TRACKING 367   APPROVED
2001-06-30 DEGERFORS BK LOWER CL. TRACKING 456,5 - MOVED UP
2001-06-03 GUNILBO SBK/HV
MILITARY DOG - - APPROVED FOR MILITARY DOG
2001-05-06 LINDESBERG SBK LOWER CL. TRACKING - - NOT APPROVED
2001-04-22 KATRINEHOLM SBK LOWER CL. TRACKING 419,2 - APPROVED
2001-01-07 FAGERSTA SBK OBEDIENCE CL. I 182 - 1'ST PRICE
 
2000-11-04 FALUN SBK OBEDIENCE CL. I 163,5 - 1'ST PRICE
2000-08-06 BOLLNÄS SBK LOWER CL. TRACKING 399,5 - APPROVED
2000-07-13 NEDANSILJAN SBK OBEDIENCE CL. I 156,5   2'ND PRICE
2000-06-01 FALUN SBK BEGINNERCL. TRACKING 257,2 - MOVED UP
2000-05-18 FAGERSTA . SBK OBEDIENCE CL. I 151 - 2'ND PRICE
 
1999-11-21 STRÄNGNÄS SBK BEGINNERCL. TRACKING 158 - NOT APPROVED
 
 
MH | Mental description - in Swedish
Datum: 1999-06-06 Arrangör: FAGERSTA BRUKSHUNDKLUBB Mentalbeskrivare: KNUTSSON LENNART
  1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när fö tar kontakt. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot testl. Kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.
Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med fö. Accepterar.  Är neutral. Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende. Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testl.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a. JAKT
Förföljande
Startar ej.
Startar men avbryter.
(1+2)
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
(1+2)
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram.
(1+2)
Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt.höjningar. Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST. LEK
Intresse
Engageras ej av fig. Ointresserad. Kontroll. Avbrott kan förekomma. Intresserad, följer fig. utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del. Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till fig. Ointresserad. Går fram när fig. pratar eller bollar med förem. Går fram när fig, ger sig tillkänna. Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning. Går fram direkt till fig. utan hjälp.
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbe-
teenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när fö. lägger ner overallen. Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Går fram til overallen när fö står bredvid. Går fram till overallen när fö gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.
Liten båge, el liten tempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass. Båge eller tempo-
växl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle. Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när fö sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när fö står bredvid. Går fram till skramlet när fö gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.
Liten båge, el liten tempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan gångerna. Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp/luktar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/leker mot skramlet. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Uppehåller sig i huvudsak fram-
för eller bredvid fö. Någon avståndsreglering
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när fö tagit av figs klädnad. Går fram när fö talar med fig/lockar på hunden. Går fram till spöket när fö står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva vägen. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt-
försök.
Accepterar kontakt - helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när fig bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontakt-
beteende mot fig. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b LEK2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på förem. Griper försiktigt eller nyper i föremål. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser/avstår skotten.
 
mentaltest | Mental test - in Swedish
Testdatum: 2001-09-22 Arrangör: FAGERSTA BRUKSHUNDKLUBB Domare 1: STRANDBERG SIVERT Domare 2: FERM LENA
Mentala egenskaper Bedömning Värdetal Poäng
I. Tillgänglighet | koeff: 15 Mindre tillgänglig
+2 30
II. Kamplust, jakt | koeff: 8 Måttlig
+2 16
III. Kamplust, social | koeff: 6 Obetydlig
-2 -12
IV. Temperament | koeff: 10 Livlig
+3 30
V. Skärpa | koeff: 5 Liten utan kvarstående aggressivitet
+1 5
VI. Försvarslust | koeff: 5 Obetydlig
-2 -10
VII. Nervkonstitution | koeff: 35 Nervösa tendenser
+1 35
VIII. Hårdhet | koeff: 8 Något vek
+2 16
IX. Dådkraft | koeff: 8 Måttlig
+1 8
X. Skottfasthet Skottfast    
Summa: 118
 
| Back |