Our dogs | Female tervueren
KORAD Foxfire Marion Of The Belgian Joke "Marre"
Owner: Kennel Thinice
Breeder: Kennel Thinice
Born: 1988-06-30
Titles: KORAD
Health: Hips: free
Complete scissor bite
Mentally: Gk BoK
MH
Show: 3x S-CAC S-CACIB BOB
BIG-R (SBK), BIS Junior,
BIS-2 VET. AfBV/S-TÄLJE '96
Workingtrial: Higher class tracking: Approved
Litters: J-litter & H-litter & L-litter & O-litter
Other: † 2003-10-19
 
Photos
 
Pedigree
KORAD LP NORDUCH
Emser
Akka Von Der Moosfluh FRBCH
Vulco De La Fontaine Du Buis
Rehla Von Lichtental
KORAD LP SUCH
Desibelle
KORAD NUCH
Manitias Monsoons
Thea
Joke Ingo Van De Hoge Laer BENELUXCH FRCH INTUCH SCHHIII
Grimm Van De Hoge Laer
Elyndaboris
Frieda Von Ter-Scotty NLCH
Vasco De La Pouroffe
Bjouti Von Ter-Scotty
 
Competition
SHOW
Date Arranger & Place Judge Class & Result
2002-06-08 KNIVSTA SBK/AFBV VAN DEJL WILHELMINE R:A VET CC HP
 
1996-01-06 SÖDERTÄLJE SBK/AFBV COLLINS LINDA VET CL 1:1 HP CK 2'ND WCL
 
1995-08-05 SÖDERTÄLJE SBK/AFBV DESSCHANS ERIC OCL:1 VET CL 1:2 HP
 
1994-08-06 SÖDERTÄLJE SBK/AFBV HERALY ANN-MARIE OCL:2 WCL R:A
 
1992-08-01 SÖDERTÄLJE SBK/AFBV BERTON-SARLAT MME OCL:2
1992-07-12 ÖSTHAMMAR SBK JOHANSSON KARL-ERIK PROGENY CL:1 HP
1992-06-28 AVESTA SBK/AFBV DESSCHANS ERIC OCL:1 HP CK BEST BITCH R:A PROGENY CL: 1 HP
1992-06-27 AVESTA SKK POLLET ROBERT PROGENY CL: 1 HP
1992-04-18 STOCKHOLM SKK QUINNEY MICHAEL OCL:1
 
1991-12-15 STOCKHOLM SKK BLID BENNY OCL:1 CAC CL:1 HP CK CAC BOS
1991-08-03 SÖDERTÄLJE SBK/AFBV LEBON REGS M OCL:1
1991-03-17 KALLHÄLL SBK/AFBV KASPER ERIKA OCL:1 CAC CL:4 HP CK BEST BITCH:R
 
1990-06-17 KARLSTAD SBK/AFBV WATSON KAREN YCL 1:2 HP CAC CL:3 HP CK BEST BITCH:4
1990-04-22 VÄSTERÅS SKK FRANZÉN HARRIET YCL 1:1 HP CAC CL:1 HP CK CAC BOS CACIB
1990-02-18 BÅLSTA SBK/AFBV BEAUDOUX ROBERT YCL 1:R
 
1989-12-10 STOCKHOLM SKK INT MADSEN HINDSE JÖRGEN YCL:1
1989-09-09 ESKILSTUNA SBK FRANZÉN HARRIET JCL 1:1 HP YCL:1 HP CAC CL:1 HP CK CAC BOB
1989-09-03 SANDVIKEN SKK INT POLLET ROBERT JCL 1:4
1989-09-02 SANDVIKEN SBK FUMAGALLI DINA JCL 1:2 HP YCC: 3 HP
1989-08-19 NORRKÖPING SKK INT BLID BENNY JCL 1:3
1989-08-05 SÖDERTÄLJE AFBV NAT TORETTI SONJA JCL:1
1989-07-22 KÖPING SKK INT FRISTEDT GUNILLA JCL 1:1 HP YCC:2 HP CAC CL:2 HP CK BEST BITCH:2
 
Workingtrial & obedience
Date Arranger & Place Class Points Placing Result
1994-06-04 SANDVIKEN BK LOWER CL. TRACKING 309 - APPROVED
 
1993-10-03 HOFORS BK BEGINNER CL. TRACKING 256 - MOVED UP
1993-08-21 SANDVIKEN BK BEGINNER CL. TRACKING - - NOT APPROVED
 
MH | Mental description - in Swedish
Datum: 1993-06-06 Arrangör: VÄSBY BRUKSHUNDKLUBB Mentalbeskrivare: FÄRDEMAN BIRGITTA
  1 2 3 4 5
1. KONTAKT Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när fö tar kontakt. Balanserad. Visar påträngande kontakt - anledning saknas. Kan hoppa och gnälla.
2a. LEK Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar snabbt, svår att bryta.
2b. LEK
gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK
dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a. JAKT
förföljande
Startar ej.
Startar men avbryter. Fullföljer ej sträckan.
(1+2 ggn)
Startar tveksamt - ökar farten efterhand. Startar med hög fart. Startar direkt - med mycket hög fart, springer förbi föremålet.
3b. JAKT
gripande
Nonchalerar föremålet, springer ej fram till eller förbi föremålet.
(1+2 ggn)
Griper ej - är vid föremålet utan att nosa. Griper ej - nosar på föremålet. Griper tveksamt. Griper direkt.
4. AKTIVITET. Ouppmärksam - ointresserad, inaktiv. Uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Uppmärksam och ngt orolig - vandrar runt och nosar efterhand. Uppmärksam och orolig - växlar snabbt aktiviteter, gräver, biter i pinnar och stenar, hoppar på föraren. Uppmärksam och mycket orolig. Växlar mycket snabbt aktiviteter. Gnäller, skäller, drar i kopplet.
5a. ÖVERASKN.
rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
5b. ÖVERASKN.
hot/agg.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden - skall och/eller morrningar. Visar hotbeteenden - skall och/eller morrningar. Visar fler hotbeteenden och attacker avslutas med bett. Går direkt till attack och bett.
5b. ÖVERASKN.
nyfikenhet
Går fram när föraren talar till dockan o ev. lägger ner den. Går inte fram. Går fram till dockan när föraren står bredvid.. Går fram till dockan när föraren går halva avståndet. Går fram med låg kroppsställning till dockan utan hjälp. Går direkt fram till dockan utan hjälp.
5b. ÖVERASKN.
avreaktion
Gör inga undanmanöver Går i liten båge 1 ggn, tittar åt sidan 2 ggn, gör ingen undanmanöver 3 ggn. Går i båge 1 ggn, går i liten båge 2 ggn, tittar åt sidan 3 ggn. Drar i sträckt koppel från dockan 1 ggn, går i båge 2 o 3 ggn. Drar i sträckt koppel från dockan minst 2 ggr.
6a. LJUDKÄNSL.
rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver - hastig, utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. LJUDKÄNSL.
nyfikenhet
Går fram när föraren lägger handen på skramlet och ev. talar till det. Går inte fram. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram med låg kroppsställning till skramlet - utan hjälp. Går fram till skramlet - utan hjälp.
6c. LJUDKÄNSL.
avreaktion
Gör ingen undanmanöver. Går i liten båge 1 ggn, tittar åt sidan 2 ggn, gör ingen undanmanöver 3 ggn. Går i båge 1 ggn, går i liten båge 2 ggn, tittar åt sidan 3 ggn. Drar i sträckt koppel från skramlet 1 ggn, går i båge 2 o 3 ggn. Drar i sträckt koppel från skramlet minst 2 ggr.
7a. ÖVERFALL
flykt
Flyr ej. Backar - avbryter snabbt flykten. Gör undanmanöver - sidan mot fig. avbryter flykten. Flyr men vänder i kopplets längd. Flyr i kopplets längd.
7b. ÖVERFALL
hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka kropps- o ögonhot - pendlar mellan hot o undvikande. Kan skälla. Visar upprepade kropps- o ögonhot - inga attacker. Kan skälla. Visar kropps- o ögonhot, följs av attack. Kan skälla. Går direkt till attack (bettförsök) Kan skälla.
7c. ÖVERFALL
kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontaktförsök, besvarar ej. Besvarar kontaktförsök. Tar kontakt då fig tilltalar föraren. Tar kontakt med passiv figurant.
8a. SPÖKEN
hot/agg
Visar inga hotbeteenden - avvisar eller undviker. Visar enstaka hotbeteenden - avvaktar eller undviker. Gör pendlingar mellan hot och undvikarbeteenden. Gör pendlingar mellan hot och attack efter halva sträckan. Gör pendlingar mellan hot och attack under hela sträckan.
8b. SPÖKEN
Rädsla
Visar inga flykttendenser - uppehåller sig framför föraren. Visar enstaka flykttendenser - uppehåller sig framför föraren. Gör pendlingar mellan flyktstart och kontroll - uppehåller sig i huvudsak framför föraren. Gör avbrutna flykter - uppehåller sig bakom föraren. Flyr i kopplets längd i mom. första tredjedel.
8c. SPÖKEN
avreaktion
Går fram när föraren talar till fig o ev. tar av förklädnande. Går fram till fig när föraren står bredvid. Går fram till fig när föraren går halva avståndet. Går fram med låg kroppsställning till fig - utan hjälp. Går direkt fram till fig utan hjälp.
9. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Reaktioner som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Visar kvarstående oro efter flera skott. Kan ej uppta tidigare aktivitet. Visar ökande flykttendenser efter varje skott. Flyr vid de första skotten lämnar platsen.
 
| Back |